EKO Tygryski - 2019

"EKO TYGRYSKI”

             Od najwcześniejszych lat należy rozpocząć już kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt
z    przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony.

            Tygryski W cyklu zajęć poświęconych ochronie przyrody dowiedziały się że życie bez kontaktuz przyrodą jest niemożliwe. Wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Dzieci poznały nowe słowo „ recykling ”oraz „segregacja”. Samodzielnie wykonały pojemnik na papierki. Wzięły udział w sprzątaniu terenu wokół przedszkola.

                                                                                                                             W.Fronckiewicz

eko1
eko1 eko1
eko2
eko2 eko2
eko3
eko3 eko3
eko4
eko4 eko4
eko5
eko5 eko5
eko6
eko6 eko6
eko7
eko7 eko7
eko8
eko8 eko8
eko9
eko9 eko9
eko10
eko10 eko10
eko11
eko11 eko11
eko12
eko12 eko12
eko13
eko13 eko13
eko14
eko14 eko14
eko15
eko15 eko15
eko16
eko16 eko16
eko17
eko17 eko17
eko18
eko18 eko18