Artykuły

Wyjazd do Szklarskiej Poręby

kapitafundacjawupbceue

 

Szkolenie z innowacyjnych metod prowadzenia zajęć pt. „Praca z Projektami" w dn. 29.06.2013r. - 1.07.2013r. W ramach projektu „Twórcza Szkoła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniach od 29 czerwca do 1 lipca w Szklarskiej Porębie nauczyciele z Zespołu Szkół w Boleszkowicach uczestniczyli w szkoleniu pt. „Praca z Projektami" gdzie zrealizowano takie zagadnienia jak: „Projekt edukacyjny" oraz „Metoda projektu edukacyjnego w pracy szkoły". Na zajęciach prowadzone były wykłady oraz ćwiczenia pozwalające ułatwienie wdrożenia projektu edukacyjnego oraz sposobu projektowania. Praca skupiała się na stworzeniu grup roboczych, wyłonieniu liderów i wspólnej pracy zespołowej. Po przez ten okres zostały przeprowadzone ćwiczenia takie jak:
 tworzenie projektu edukacyjnego, realizującego podstawę programową
 opracowanie skróconej, ale precyzyjnej instrukcji doprowadzającej do skarbu
 znalezienie skarbów Szklarskiej Poręby, przeprowadzenie wywiadów, zebranie informacji, przedstawienie w formie dowolnego projektu np. forma plakatu, prezentacji wystąpienia itp.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy.
W wolnym czasie po zajęciach była okazja zwiedzić Szklarską Porębę oraz jej okolicę, gdzie odwiedziliśmy mi. „Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska" w Kowarach czy wdrapaliśmy się na szczyt „Szrenica" w Szklarskiej Porębie, również odwiedziliśmy dwa wodospady „Szklarki" i „Kamieńczyka".

Opracował:
Ciechanowicz Marcin

Asystent Kierownika Projektu „Twórcza Szkoła"

img_1420
img_1420 img_1420
img_1424
img_1424 img_1424
img_1430
img_1430 img_1430
img_1434
img_1434 img_1434
img_1435
img_1435 img_1435
img_1437
img_1437 img_1437
img_1441
img_1441 img_1441
img_1445
img_1445 img_1445
img_1446
img_1446 img_1446
img_1449
img_1449 img_1449
img_1578
img_1578 img_1578
img_1591
img_1591 img_1591
img_1596
img_1596 img_1596
img_1598
img_1598 img_1598
img_1605
img_1605 img_1605
img_1635
img_1635 img_1635
img_1636
img_1636 img_1636
img_1637
img_1637 img_1637
img_1640
img_1640 img_1640
img_1642
img_1642 img_1642
img_1643
img_1643 img_1643
img_1645
img_1645 img_1645
img_1647
img_1647 img_1647
img_1649
img_1649 img_1649
img_1661
img_1661 img_1661
img_1664
img_1664 img_1664
img_1671
img_1671 img_1671
img_1677
img_1677 img_1677
img_1718
img_1718 img_1718
img_1767
img_1767 img_1767
img_1799
img_1799 img_1799
img_1817
img_1817 img_1817