Artykuły

Budowanie zespołu


Projekt „Twórcza Szkoła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

pn. „BUDOWANIE ZESPOŁU”
w dn. 17-18.10.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

           

 

W dniach od 17-18.10.2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Boleszkowicach wraz z Dyrektorami uczestniczyli w szkoleniu pt. „BUDOWANIE ZESPOŁU”. Szkolenie prowadziła Pani Maria Furtak oraz Pani Barbara Benyskiewicz w dwóch osobnych grupach.

 

Nauczyciele podczas szkolenia poszerzyli swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętności tworzenia autorskich programów nauczania. W czasie tego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jakie elementy powinien zawierać autorski program nauczania, w jaki sposób opracować treści nauczania, cele czy też metody kontroli i oceny, w jaki sposób przygotować program dostosowany do konkretnego środowiska szkolnego.

 

Ponadto trenerki szkolenia zapoznały uczestników z takimi zagadnieniami, jak:

 

  • Praca zespołowa – diagnoza stanu w ZS Boleszkowice oraz sposoby poprawy słabych stron
  • Komunikacja to podstawa. Definicje, zasady przekazywania i odbierania informacji, techniki aktywnego słuchania, asertywność, konflikt, informacja zwrotna
  • Metody projektu. Czym jest projekt, jakie ma cechy, jak go realizować, co daje realizacja projektu.

 

Szkolenie zakończyło się warsztatami z pacy w zespołach projektowych nad scenariuszem przedsięwzięcia w ramach projektu „Twórcza Szkoła. Następnie nastąpiła prezentacja prac zespołów i podsumowanie dwudniowego szkolenia.

dsc_0008 - kopi...
dsc_0008 - kopia dsc_0008 - kopia
dsc_0009 - kopi...
dsc_0009 - kopia dsc_0009 - kopia
dsc_0011 - kopi...
dsc_0011 - kopia dsc_0011 - kopia
dsc_0012 - kopi...
dsc_0012 - kopia dsc_0012 - kopia
dsc_0012
dsc_0012 dsc_0012
dsc_0013
dsc_0013 dsc_0013
dsc_0014
dsc_0014 dsc_0014
dsc_0015
dsc_0015 dsc_0015
dsc_0016
dsc_0016 dsc_0016
dsc_0017
dsc_0017 dsc_0017
dsc_0018
dsc_0018 dsc_0018
dsc_0019
dsc_0019 dsc_0019
dsc_1001
dsc_1001 dsc_1001