Artykuły

Innowacyjne metody prowadzenia zajęć

kapitafundacjabceue

 


Projekt „Twórcza Szkoła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

pn. „NARZĘDZIA DO INNOWACYJNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ
– MOBILNA EDUKACJA”


 w dn. 28-29.09.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

           

W dniach od 28-29.09.2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Boleszkowicach uczestniczyli w szkoleniu pt. „NARZĘDZIA DO INNOWACYJNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ – MOBILNA EDUKACJA”. Szkolenie prowadził Pan Marcin Grudzień.

Nauczyciele podczas szkolenia poszerzyli swoją wiedzę oraz zapoznawali się
z możliwościami wykorzystania sprzętu multimedialnego i nowych mediów w pracy edukacyjnej. Trener szkolenia pokazywał przykłady scenariuszy lekcji obejmujących wykorzystanie narzędzi mobilnych.

Podczas dwóch dni szkolenia nauczyciele poznali zasadę działania aplikacji edukacyjnych dostępnych na urządzenia mobilne oraz ćwiczyli projektowanie własnych gier edukacyjnych przy wykorzystaniu poznanych platform. Trener pracowni podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

- Mobilna edukacja – narzędzia

- Wykorzystać potencjał produktów Apple

- Wykorzystywanie możliwości przeglądarki google

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy edukacyjnej.

dsc_0869
dsc_0869 dsc_0869
dsc_0871
dsc_0871 dsc_0871
dsc_0877
dsc_0877 dsc_0877
dsc_0882
dsc_0882 dsc_0882
dsc_0883
dsc_0883 dsc_0883