Artykuły

Tworzenie autorskich programów

 

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

pn. „TWORZENIE AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA”
w dn. 07-08.09.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

           

W dniach od 07-08.09.2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Boleszkowicach wraz z Dyrektorami uczestniczyli w szkoleniu pt. „TWORZENIE AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA”. Szkolenie prowadziła Pani Urszula Sierżant.

Nauczyciele podczas szkolenia poszerzyli swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętności tworzenia autorskich programów nauczania. W czasie tego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jakie elementy powinien zawierać autorski program nauczania, w jaki sposób opracować treści nauczania, cele czy też metody kontroli i oceny, w jaki sposób przygotować program dostosowany do konkretnego środowiska szkolnego.

Ponadto trenerka szkolenia zapoznała uczestników z takimi zagadnieniami, jak:

  • Poszukiwanie nowych rozwiązań dot. wyzwań współczesnej edukacji; wprowadzanie innowacji pedagogicznych, modyfikacje programów nauczania.
  • Aspekty formalno-prawne wdrażania autorskich programów nauczania,
  • Etapy konstruowania autorskich programów nauczania (etap diagnozy, etap projektowania, etap ewaluacji),
  • Konstruowanie programów nauczania.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy edukacyjnej.

dsc_0299
dsc_0299 dsc_0299
dsc_0301
dsc_0301 dsc_0301
dsc_0307
dsc_0307 dsc_0307
dsc_0310
dsc_0310 dsc_0310
dsc_0314
dsc_0314 dsc_0314
dsc_0315
dsc_0315 dsc_0315
dsc_0316
dsc_0316 dsc_0316
dsc_0317
dsc_0317 dsc_0317
dsc_0318
dsc_0318 dsc_0318
dsc_0319
dsc_0319 dsc_0319
dsc_0323
dsc_0323 dsc_0323
dsc_0326
dsc_0326 dsc_0326
dsc_0329
dsc_0329 dsc_0329
dsc_0332
dsc_0332 dsc_0332
dsc_0336
dsc_0336 dsc_0336
dsc_0337
dsc_0337 dsc_0337
dsc_0349
dsc_0349 dsc_0349
dsc_0355
dsc_0355 dsc_0355
dsc_0371
dsc_0371 dsc_0371
dsc_0374
dsc_0374 dsc_0374
dsc_0375
dsc_0375 dsc_0375
dsc_0376
dsc_0376 dsc_0376
dsc_0377
dsc_0377 dsc_0377
dsc_0378
dsc_0378 dsc_0378
dsc_0387
dsc_0387 dsc_0387
dsc_0389
dsc_0389 dsc_0389
dsc_0390
dsc_0390 dsc_0390
dsc_0392
dsc_0392 dsc_0392
dsc_0393
dsc_0393 dsc_0393
dsc_0395
dsc_0395 dsc_0395