Szkolenie w Pobierowie

kapitafundacjawupbceue

Szkolenie z BUDOWANIA ZESPOŁU
w dn. 15-16.06.2013 r. w Pobierowie
w ramach projektu „Twórcza Szkoła" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W dniach od 15-16.06.2013 r. w Pobierowie nauczyciele z Zespołu Szkół w Boleszkowicach wraz z Dyrektorami uczestniczyli w szkoleniu pt. „Budowanie Zespołu". Szkolenie prowadziły Panie: Maria Furtak oraz Barbara Benyskiewicz pracujące na co dzień w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Nauczyciele i dyrektorzy zostali podzielenie na dwie grupy, a szkolenia miały charakter warsztatowy.
Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności do skutecznego budowania zespołu
i współpracy – rozwijania potencjału grupy, trening umiejętności skutecznej organizacji pracy zespołu, umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, metodyka grupowego rozwiązywania problemów.
Wszystkie działania były ukierunkowane na:
• Integrację zespołu,
• Wzajemnego poznania się
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• Budowanie wzajemnego zaufania
• Lepsze poznanie się
• Podniesienie samooceny, pewności siebie
Wnioski jakie nasunęły się po tej części warsztatów to: Grupa zgrana i zintegrowana= zespół
Zespół łatwiej i skuteczniej realizuje swoje cele zarówno grupowe jak i indywidualne.
Zgrana klasa funkcjonuje lepiej i poszczególni uczniowie lepiej się uczą.
Zgrany zespół pracowniczy osiąga sukcesy i realizuje swoje pasje zawodowe.
Człowiek jest istotą społeczną i tylko w grupie funkcjonuje dobrze!
Uczestnicy ocenili zajęcia bardzo pozytywnie. Z informacji zwrotnych wynika, że warsztaty były:
„pomocne, integracyjne, dające nowe pomysły"
„inspiracją do dalszej pracy, dobry sposób na integrację"
„integracja, poznanie, nowości w nauczaniu, otwarcie na siebie"
„podsunęły sporo ciekawych pomysłów"
„genialne, pełne pomysłów, integrujące zespół"
„pozytywnie męczące, uświadomiły mi rzeczy dotyczące mnie samej , które nie były
„przeciekawe"

 

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy.
Koleje warsztaty już wkrótce!!!!

 

Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz

wp_20130615_002
wp_20130615_002 wp_20130615_002
wp_20130615_003
wp_20130615_003 wp_20130615_003
wp_20130615_004
wp_20130615_004 wp_20130615_004
wp_20130615_006
wp_20130615_006 wp_20130615_006
wp_20130615_007
wp_20130615_007 wp_20130615_007
wp_20130615_024
wp_20130615_024 wp_20130615_024
wp_20130615_025
wp_20130615_025 wp_20130615_025
wp_20130616_003
wp_20130616_003 wp_20130616_003
wp_20130616_004
wp_20130616_004 wp_20130616_004
wp_20130616_005
wp_20130616_005 wp_20130616_005
wp_20130616_006
wp_20130616_006 wp_20130616_006
wp_20130616_007
wp_20130616_007 wp_20130616_007
wp_20130616_008
wp_20130616_008 wp_20130616_008
wp_20130616_009
wp_20130616_009 wp_20130616_009
wp_20130616_010
wp_20130616_010 wp_20130616_010
wp_20130616_012
wp_20130616_012 wp_20130616_012
wp_20130616_013
wp_20130616_013 wp_20130616_013
wp_20130616_014
wp_20130616_014 wp_20130616_014
wp_20130616_015
wp_20130616_015 wp_20130616_015
wp_20130616_016
wp_20130616_016 wp_20130616_016
wp_20130616_017
wp_20130616_017 wp_20130616_017
wp_20130616_019
wp_20130616_019 wp_20130616_019
wp_20130616_020
wp_20130616_020 wp_20130616_020
wp_20130616_022
wp_20130616_022 wp_20130616_022
wp_20130616_024
wp_20130616_024 wp_20130616_024
wp_20130616_025
wp_20130616_025 wp_20130616_025
wp_20130616_026
wp_20130616_026 wp_20130616_026
wp_20130616_027
wp_20130616_027 wp_20130616_027
wp_20130616_031
wp_20130616_031 wp_20130616_031
wp_20130616_032
wp_20130616_032 wp_20130616_032
Agnieszka Pilarska