Pracownia Mobilnej Edukacji

Pracownia Mobilnej Edukacji w Publicznym Gimnazjum w Boleszkowicach.

 

Pracownia Mobilnej Edukacji prowadzona jest w ramach zajęć pozalekcyjnych kształcąc umiejętności stosowania nowych technologii i urządzeń ITC wykraczających poza ramowy program nauczania. Projekt realizowany jest jednocześnie w trzech grupach obejmujący uczniów gimnazjum klas I-III.

Projekt został podzielony na poszczególne bloki tematyczne:

-  Edukacja multimedialna - co my o niej wiemy? 

 Grafika komputerowa

-  Tablet jako narzędzie do tworzenia własnej muzyki

Tworzenie plików wideo

Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych

W ramach przeprowadzonych zajęć dotyczących edukacji multimedialnej uczniowie zapoznali się z możliwościami i oprogramowaniem tabletu. Poszerzyli wiedzę dotyczących systemu Windows 8, różnorodnych aplikacji , zasad zachowania w Internecie oraz sposobów wyszukiwania, selekcjonowania i zapisywania informacji .

pme1
pme1 pme1
pme2
pme2 pme2
pme3
pme3 pme3
pme4
pme4 pme4

 

Zajęcia z grafiki komputerowej prowadzone były w oparciu o program graficzny GIMP 2, uczniowie zapoznali się z podstawami obsługi programu graficznego takimi jak: zapisywanie grafiki, skalowanie obrazu, wklejanie, zaznaczanie i kopiowanie. Ćwiczenia w programie GIMP 2 obejmowały między innymi takie zagadnienia jak: retusz twarzy, reprodukcja fotografii – odnawianie zniszczonych zdjęć, obróbka fotografii cyfrowej, fotomontaż . Najciekawsze prace zostały przedstawione na wystawie w ramach Festiwalu Nauki, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Boleszkowicach. Został przeprowadzony konkurs publiczności na najciekawszą grafikę komputerową . Autor najciekawszej pracy, oraz wylosowany uczestnik konkursu zostali nagrodzeni. Ćwiczenia w  GIMPie wykonywaliśmy wg własnych doświadczeń oraz świetnych ćwiczeń zamieszczonych na stronie www.lo4.resman.pl/arek/gimp.htm  zobacz koniecznie

aga1
aga1 aga1
agata2
agata2 agata2
eliza3
eliza3 eliza3
kaad4
kaad4 kaad4
kajtek5
kajtek5 kajtek5
karolcia6
karolcia6 karolcia6
mieli7
mieli7 mieli7
patrycja9
patrycja9 patrycja9

Tworzenie animowanych GIFów wykonywaliśmy w programie KickMyGraphics. KickMyGraphics to darmowe narzędzie do tworzenia, nagrywania oraz edycji animacji w formacie GIF. Dysponuje ono zestawem funkcji które pozwala użytkownikom tworzyć animowane obrazy ze zdjęć czy materiałów wideo.

Jednym z popularniejszych zajęć było wykorzystywanie tekstu ozdobnego do tworzenia inicjałów, tabliczek znamionowych, wizytówek, zaproszeń itp. Pracę z tekstem ozdobnym wykonywaliśmy za pomocą programów GIMP, WinDraw.

Dość dużą popularnością cieszyły się zajęcia wykorzystujące tablet jako narzędzie do tworzenia własnej muzyki. Stosując takie program jak; soundation.com/studio, Dj Sheepwolf Mixer 3, MP3Cutter - uczniowie tworzyli, miksowali czy edytowali utwory muzyczne.

W chwili obecnej pracujemy nadtworzeniem plików wideo w programie Windows Movie Maker, powstają również plany i strony tytułowe pierwszych prezentacji multimedialnych. Tworzenie plików wideo odbywa się w pracowni komputerowej, innych salach lekcyjnych, korytarzach, świetlicy szkolnej oraz na placach w obrębie szkoły. W pracowni komputerowej pliki wideo są montowne , dodawane tytuły i napisy końcowe, dodawane napisy na klipach oraz zapisywane projektu w postaci filmów

f1
f1 f1
f2
f2 f2
f3
f3 f3
f4
f4 f4
f5
f5 f5
f6
f6 f6
f7
f7 f7
f8
f8 f8
f9
f9 f9
f10
f10 f10