Trening twórczości

            

 

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

pn. „TRENING TWÓRCZOŚĆI”
w dn. 23-24.08.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

            W dniach od 23-24.08.2013 r. nauczyciele z Zespołu Szkół w Boleszkowicach wraz z Dyrektorami uczestniczyli w szkoleniu pt. „TRENING TWÓRCZOŚCI”. Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Patoleta.

Nauczyciele podczas treningu spotkali się z narzędziami rozwijającymi kreatywność, pobudzającymi proces grupowego działania, oswajającymi konflikty.Trening uczył przełamywania barier w relacjach i w myśleniu o problemach. Pozwolił uczestnikom indywidualnie rozwijać intuicję , komunikować się z impulsami i wizjami twórczymi i budować z nich skrystalizowane koncepcje innowacyjne. Warsztaty opierały się na psychologii i pedagogice twórczości, pedagogice zabawy oraz na niekonwencjonalnych metodach pracy . Ćwiczenia zbudowane były między innymi w oparciu o techniki plastyczne, dramę, prowokacje twórcze oraz doświadczanie, analizę i syntezę

Celem szkolenia było między innymi:

  • poszerzenie umiejętności wykorzystywania metod kreatywnych w pracy edukacyjnej.
  • Stworzenie z grupy współpracowników dynamicznego zespołu o dużych zdolnościach działania i myślenia twórczego,
  • Ujawnienie potencjału grupy przez potencjały jednostek,
  • Wskazanie narzędzi uruchamiających indywidualne i grupowe procesy twórcze,
  • Udrożnienie kanałów twórczego myślenia, przełamanie barier stereotypów myślowych,
  • Przełamanie oporów przed działaniami niekonwencjonalnymi,
  • Oswajanie konfliktu jako potencjału twórczego,
  • Rozwijanie postawy pro aktywnej skierowanej na rozwiązanie problemu
  • Budowanie umiejętności twórczej pracy indywidualnej i zespołowej

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy edukacyjnej.

dsc01867
dsc01867 dsc01867
dsc01868
dsc01868 dsc01868
dsc01869
dsc01869 dsc01869
dsc01870
dsc01870 dsc01870
dsc01871
dsc01871 dsc01871
dsc01872
dsc01872 dsc01872
dsc01873
dsc01873 dsc01873
dsc01874
dsc01874 dsc01874
dsc01875
dsc01875 dsc01875
dsc01876
dsc01876 dsc01876
dsc01877
dsc01877 dsc01877
dsc01878
dsc01878 dsc01878
dsc01879
dsc01879 dsc01879
dsc01880
dsc01880 dsc01880
dsc01881
dsc01881 dsc01881
dsc01883
dsc01883 dsc01883