Librus - samodzielne odzyskiwanie haseł

SAMODZIELNE ODZYSKIWANIE HASEŁ/ODBLOKOWANIE KONTA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

W systemie Librus rodzice i uczniowie mogą samodzielnie odzyskiwać i generować hasła do dziennika elektronicznego. Część z tych operacji jest możliwa po odpowiednim wcześniejszym skonfigurowaniu swojego konta.

1. Rodzic może ZAWSZE z poziomu swojego konta odczytać i podać swojemu dziecku dane do logowania do dziennika elektronicznego (Login i Hasło). Ścieżka w menu Librus: Uczeń  Informacje.
Jeżeli w polu hasło są wyświetlane gwiazdki *****, wtedy rodzic może wygenerować nowe hasło przyciskiem obok.

2. Przypominam, że każdy rodzic i każdy uczeń powinien mieć wpisany adres mailowy w konfiguracji swojego konta w dzienniku elektronicznym.
Proszę to sprawdzić w opcji menu Ustawienia, sekcja Dane konta użytkownika. Jeżeli pozycja e-mail nie jest wypełniona, proszę o jej uzupełnienie.
Wskazany e-mail służy do samodzielnego odblokowania konta dziennika elektronicznego.

3. Jeżeli ktoś chce odblokować swój dostęp do dziennika elektronicznego, może to zrobić poprzez ekran logowania na stronie www w przeglądarce. W tym celu należy kliknąć tekst /przypomnij hasło/ pod polem hasło. Po wpisaniu swojego loginu i kliknięciu przycisku WYŚLIJ na omawiany wcześniej adres mailowy zostaną przesłane wskazówki jak wpisać nowe hasło.

4. Aby te operacje były możliwe, trzeba zapamiętać swój login do dziennika elektronicznego.
Dla ułatwienia loginy ucznia i rodzica są prawie identyczne, różnią się wyłącznie literką u na końcu loginu ucznia.
Przykładowy login rodzica: 123456
Odpowiedni login ucznia: 123456u
Niektórzy rodzice mają też jakąś literkę na końcu swojego loginu, wówczas muszą ją pamiętać.

Wszystkie powyższe informacje dotyczą operacji na stronie www dziennika elektronicznego. Można więc to zrobić na komputerze bądź przez przeglądarkę na urządzeniu mobilnym.
Nie można tego wykonać w aplikacji mobilnej.