X Przegląd Piosenki Religijnej

Regulamin i karta2019 Strona 1

X PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ

BOLESZKOWICE 2019

1.      ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Boleszkowicach, , Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego w Boleszkowicach,

2.      TERMIN: 22 listopad 2019 r. – godz. 14.00 (Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Boleszkowicach)

3.      CELE:   - Niesienie ewangelicznego przesłania poprzez piosenkę, propagowanie wartości chrześcijańskich, umożliwienie wymiany doświadczeń wśród młodych amatorów piosenki religijnej, oraz wspólne radosne chwalenie Boga

4.      UCZESTNICY: W Przeglądzie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych                     i dorośli,jako: soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, grupy śpiewacze, chóry. Przegląd ma charakter integracyjny, dlatego zapraszamy również dzieci niepełnosprawne.

5.      KATEGORIE:    

I     kategoria - przedszkolaki

II  kategoria - klasa 1-4 Szkoła Podstawowa (soliści i zespoły)

III  kategoria - klasa 5-8 Szkoła Podstawowa (soliści i zespoły)

IV kategoria    -  dorośli   (soliści i zespoły)        

WARUNKI UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE

·         warunkiem udziału w przeglądzie jest przygotowanie jednego - dwóch utworów (ilość utworów uzależniona jest od ilości wykonawców – organizator zastrzega sobie prawo do określenia ilości utworów) o treści religijnej (czas wykonania max. 5 min.),

·         solistom i zespołom pozostawiamy dowolność artystycznego wyrazu,

·         akompaniować może zespół muzyczny (niekoniecznie dziecięcy) lub akompaniator, można korzystać z nagranego podkładu,

·         zgłoszenia należy nadesłać listownie drogą pocztą elektroniczną w nieprzekraczającym terminie do 15.11.2019 r.

·         zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą uwzględniane.

·         Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu

tytuł piosenki z podaniem autora tekstu i muzyki, krótką informację o solicie                   lub zespole, adres, tel. kontaktowy, opiekuna zespołu,

·         koszty przejazdu, pobytu, ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

·         organizatorzy zapewniają nagłośnienie

KRYTERIA OCENY: Jury przeglądu powołane przez organizatora oceniać będzie:

Dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, muzykalność, wyczucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:

1. Wszyscy uczestnicy festiwalu za udział otrzymują dyplomy

UWAGI KOŃCOWE : W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszeń , którą należy wypełnić czytelnie
i wysłać na adres:

Zespół Szkół w Boleszkowicach

ul. Słoneczna 20

74-407 Boleszkowice

Z dopiskiem „Przegląd”

lub wysłać pocztą elektroniczną na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bezpośredni kontakt – Łukasz Kozłowski Tel – 502313107 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.