Informacja dotycząca strajku

Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach informuje, że w przypadku braku porozumienia MEN ze Związkami Zawodowymi  Nauczycieli, w naszej szkole (nie dotyczy przedszkola) również odbędzie się strajk pedagogów (od 08 kwietnia 2019r.). W dniach strajku odbędą  się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Dowozy dzieci zgodnie z rozkładem.

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                            Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz